• Yapı Kredi Bankası  Gimat Şubesi - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yenimahalle, Ankara
Gimat Gıda Top.Sitesi Sosyal Tesis B.No:371 06800
Bankalar -