• Vakıflar Bankası Akhisar Meydan Manisa Şubesi - T. Vakıflar Bankası
Akhisar, Manisa
Hürriyet Mahallesi 15 Sokak No:74/A Akhisar/Manisa 45200
Bankalar -