• İş Bankası Ergani / Diyarbakır Şubesi - T. İş Bankası A.Ş.
Ergani, Diyarbakır
Kemaliye Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:81 21950
Bankalar -