• Garanti BBVA Uzunçarşı Şubesi - T. Garanti Bankası A.Ş.
Osmangazi, Bursa
Orhanbey Mahallesi 6. Uçak Sokak No: 8 16020
Bankalar -